Darmowe podręczniki szkolne

Koniec sierpnia wszystkim rodzicom zawsze kojarzył się z ogromnymi wydatkami na podręczniki szkolne. Dzięki Ministerstwu Edukacji Narodowej od kilku lat nie ma już potrzeby wydawania pieniędzy na ten cel. Dzieci i rodzice mogą się cieszyć z darmowych książek i ćwiczeń. Podręcznik Nasza Szkoła przeznaczony jest dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej. W pierwszej klasie dzieci korzystają z elementarza. Rodzice starszych uczniów również nie muszą się martwić o darmowe podręczniki.

Podręczniki dla klasy II

W pierwszym roku MEN wprowadził darmowy elementarz dla pierwszoklasistów, który bardzo dobrze się przyjął. Dlatego w kolejnych latach zaczęto wprowadzać kolejne części. Z „Naszej Szkoły” korzysta aż 99% publicznych szkół. Szkoły mają prawo wyboru innego podręcznika, jednak musi być on sfinansowany przez organ prowadzący szkołę. Uczniowie nie mogą płacić za książki. Podręcznik do drugiej klasy podzielony jest na cztery części. Uczniowie na początku otrzymują pierwszą część, a potem sukcesywnie po skończeniu poprzedniej przekazywane są następne. Łącznie cała seria składa się z dziewięciu książeczek. Nauka w klasie drugiej została podzielona na dwa bloki- edukację zintegrowaną i matematykę, w elementarzu język polski, przyroda i matematyka przeplatały się ze sobą w jednej książeczce. Pozwala to na wprowadzenie dzieci w świat liczb i niejako wyodrębnienie lekcji matematyki z całego bloku edukacyjnego. Dla nauczyciela natomiast przygotowano poradniki, karty pracy, tygodniowe plany pracy i inspiracje artystyczne.

Podręczniki dla klasy III

Klasa trzecia swój podręcznik ma podzielony na trzy części. Tu również bloki podzielone są na edukację zintegrowaną i matematykę. Łącznie przez cały rok nauczyciele wraz z dziećmi przerabiają dziesięć książeczek. Nauczyciele również otrzymają wsparcie w postaci gotowych kart pracy czy inspiracji do prowadzenia zajęć. MEN przygotował również specjalne poradniki i nagrania dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi, niepełnosprawnościami, upośledzeniem umysłowym, autyzmem czy afazją. I tak np. dostępny jest zeszyt piktogramów, książki w systemie Braille’a czy z powiększonym drukiem dla dzieci słabowidzących. Uczniowie swobodnie korzystają ze swoich książek. Jednak tak naprawdę nie są one własnością dzieci tylko szkoły, dlatego tak ważne jest dbanie o prawidłowe użytkowanie. MEN zaplanowało, że podręczniki muszą przetrwać przynajmniej trzy roczniki. W przypadku zniszczenia jakiejś książeczki rodzic musi zapłacić niewiele ponad 4 złote- jest to koszt produkcji książki.